VOORWOORD

ONGELIJKHEID VOORKOMEN EN DE INCLUSIEVE ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN

Het gelijktijdig verduurzamen van een blok rijtjeswoningen met huur- en koopwoningen vormt een uitdaging omdat particuliere woningeigenaren verduurzaming anders aanpakken dan een woningcorporatie.

De provincie Utrecht wil particuliere huiseigenaren, gemeenten en woningcorporaties stimuleren om huur- en koopwoningen die samen een blok rijtjeswoningen vormen, gelijktijdig te verduurzamen. Dat is een uitdaging, omdat particuliere woningeigenaren verduurzaming anders aanpakken dan een woningcorporatie. Toch zetten we erop in. We willen graag zoveel mogelijk huizen verduurzamen en de CO2-uitstoot naar beneden brengen door bijvoorbeeld woningen te isoleren en zonnepanelen te plaatsen. Als alle huizen in een rij meedoen, oogt dat fraaier. Bovendien willen we de verduurzaming voor iedereen financieel mogelijk maken.

Twee ontwikkelingen maken het makkelijker om gespikkeld bezit op hetzelfde moment aan te pakken. Gemeenten zijn bezig met het maken van wijkuitvoeringsplannen, om te zorgen dat hun wijken (op termijn) aardgasvrij worden. Door het opstellen van die wijkuitvoeringsplannen is er volop afstemming tussen gemeenten en corporaties. Dat helpt om kansen voor gespikkeld bezit tijdig in beeld te krijgen. Daarnaast zijn er financieel mogelijkheden. De woningwet is aangepast, zodat woningcorporaties de overkoepelende kosten mogen betalen van een project, ook voor de woningen die voorheen van de corporatie waren en door een particulier zijn gekocht. Met het geld dat vanuit de Nationale Isolatie Campagne beschikbaar komt voor lokale aanpakken, kunnen gemeenten projecten met gespikkeld bezit financieel een zetje geven. En ook de provincie Utrecht kan mogelijk met subsidie een steentje bijdragen. Als provincie Utrecht willen we particuliere eigenaren, gemeenten en woningcorporaties ondersteunen die met deze opgave aan de slag gaan. Dat doen we bijvoorbeeld met dit magazine. Hierin staan veel tips om een project meer kans van slagen te geven. De tips zijn verzameld op basis van ervaringen in de praktijk. Ik nodig gemeenten, woningcorporaties en particuliere woningeigenaren uit om samen werk te maken van de collectieve verduurzamingsaanpak. De provincie Utrecht steunt dit soort projecten van harte, omdat we op deze manier samen de warmtetransitie vorm geven. Met elkaar werken we aan een duurzamere wereld! Ik wens u veel leesplezier,

Door vanuit de provincie dit soort projecten te steunen geven we samen de warmtetransitie vorm. Met elkaar werken we aan een duurzamere wereld!

Hartelijke groet, Gedeputeerde Huib van Essen