MEER INFORMATIE

HANDIGE LINKS,VERDER ONDERZOEK EN MEER

Opzoek naar verdieping over dit onderwerp of wil je weten wat de provincie Utrecht kan betekenen in de ondersteuning bij gespikkeld bezit? Meer informatie vind je in dit hoofdstuk.


Ondersteuning vanuit provincie Utrecht

Bent u werkzaam bij een Utrechtse gemeente of woningcorporatie? En bent u van plan om eigenaren van particuliere woningen de kans te geven mee te doen aan de verduurzamingsaanpak van de naastgelegen sociale huurwoningen? Mogelijk kan de provincie Utrecht een belangrijk deel van de proces- of projectkosten betalen. Ook is er wellicht een bijdrage mogelijk in de financiering van onrendabele energiemaatregelen aan particuliere woningen. Door het ondersteunen van projecten, ontstaat er steeds meer ervaring. Deze lessen wil de provincie Utrecht actief verspreiden. Neem voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden contact op via energietransitie@provincie-utrecht.nl

Meer informatie over het thema

Er is landelijk steeds meer aandacht voor het verduurzamen van het gespikkeld bezit. Zonder volledig te kunnen zijn, hierbij een aantal links naar relevante pagina's:

  • Platform 31 heeft een dossier over collectieve verduurzaming van gespikkeld eigendom
  • Hogeschool Utrecht heeft een publicatie uitgebracht over verduurzamen van gespikkeld woningbezit
  • Provincie Noord-Brabant heeft een magazine uitgebracht met daarin ook aandacht voor deze doelgroep

Onderzoeksverantwoording

Om tot dit magazine te komen, is gebruik gemaakt van een eerder verschenen handboek in de Gemeente Tilburg. Hierin zijn ervaringen en leerlessen rondom het meenemen van gespikkeld bezit in een renovatietraject opgedaan. Het Tilburgse handboek is gebaseerd op een pilot en tot stand gekomen middels drie werksessies met beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg en de drie Tilburgse woningcorporaties. Het Tilburgse handboek is verschenen in februari 2021. Daarnaast zijn er twee Utrechtse pilots gevolgd, één in Woerden en één in Zeist, tevens gericht op het laten participeren van eigenaar-bewoners in een renovatietraject van een woningcorporatie. Voor beide casustrajecten is een projectgroep gevormd. Met deze afzonderlijke projectgroepen zijn twee reflectiesessies gehouden, om te leren van de ervaringen, inzichten en knelpunten in beide projecten. Ook is er een interview gehouden met een woningeigenaar uit Zeist.

Blijven leren

Dit magazine is uitdrukkelijk gebaseerd op de kennis die tot nu toe is vergaard. Er zullen nieuwe inzichten ontstaan door het uitvoeren van meer projecten in de praktijk. Heeft u opmerkingen over of aanvullingen op dit magazine: energietransitie@provincie-utrecht.nl