VERDUURZAMING GESPIKKELD BEZIT

Dit magazine gaat over gespikkeld bezit; particuliere woningen die zich in dezelfde rij bevinden als huurwoningen. We leggen uit waarom de provincie Utrecht het gelijktijdig verduurzamen van het gespikkeld bezit belangrijk vindt. Ook bieden we praktische tips voor projecten waarbij de particuliere eigenaren mee kunnen doen aan de verduurzamingsaanpak vanuit een corporatie. Verder lichten we 3 pilots uit de provincie Utrecht toe. Tot slot geven we informatie over provinciale steun aan Utrechtse gemeenten en woningcorporaties die het gespikkeld bezit willen verduurzamen.