JAARVERSLAG

NETWERK OMGEVINGSGERICHT WERKEN

De Omgevingswet komt eraan. Dat vraagt om het centraal stellen van de leefomgeving, iets wat voor iedereen een andere manier van werken betekent. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere provinciale opgaven samenkomen in één gebied. Deze opgaven willen we slimmer, innovatiever, integraler en sneller oppakken. Dat vraagt om het efficiënt benutten van de schaarse ruimte en het slim combineren van functies: dus om omgevingsgericht werken.

Voorwoord

Het NOW

Het werk buiten

Het werk binnen

Vooruitblik

Conclusie en verantwoording